PROGRAMMATISCH SAMENWERKEN

Meer Energie, Betere Samenwerking &
Effectieve Besluitvorming

Teams en organisaties die programmatisch samenwerken moeten binnen een vaak zeer beperkte tijd een effectieve samenwerking opzetten. Dit  tussen mensen uit verschillende organisaties of organisatieonderdelen. Er is daarbij geen 'eindbaas' met personeelsverantwoordelijkheid of doorzettingsmacht. Alles moet opnieuw bedacht en ingericht worden. Dit vraagt flinke aandacht voor samenwerking en besluitvorming.

NEXT ondersteunt jouw organisatie bij het opzetten en verbeteren van deze samenwerking en besluitvorming. Dit kan zijn door een programma-aanpak te ontwerpen, werkprocessen in te richten of bijeenkomsten te begeleiden (je kunt daarbij denken aan Programma Startups, Fresh Ups, Program Board meetings, teambijeenkomsten of ontwerpsessies). Waar nodig interveniëren we in de onderstroom van de samenwerking, brengen partijen in gesprek en trekken we vastgelopen processen los. Daarnaast geven we advies over de inrichting van je tijdelijke organisatie.

 

NEXT maakt onder andere gebruik van inzichten en technieken uit Projectmatig- & Programmatisch Creëren, het IPM-model  (bij infra-of gebiedsontwikkelingsprojecten), Lencioni, Integratieve Besluitvorming en Insights Discovery.